• Ocenjevanje vrednosti podjetij


  Vrednotenje oz. ocena vrednosti podjetja - cenitev podjetja - obsega bodisi celotno dejavnost ali del dejavnosti podjetja. Pomembno je tudi razlikovati med vrednostjo podjetja kot poslovnega subjekta in vrednostjo posameznih sredstev ali obveznosti podjetja.

  Vrednotenje oz. ocena vrednosti podjetja je lahko potrebna za različne namene in potrebe, izvedena pa je lahko na različne načine. V družbi TaskFin smo identificirali naslednje možne namene vrednotenja podjetja in izdelave poročila o oceni vrednosti:

  •  vrednotenje poslovnih deležev pri nakupu / prodaji,
  •  vrednotenje za združitev, oddelitev in pripojitev (izračun menjalnih razmerij),
  •  vrednotenje za preizkus oslabitev v skladu z MRS,
  •  vrednotenje pri povečanju / zmanjšanju osnovnega kapitala,
  •  vrednotenje zaradi izstopa družabnika,
  •  vrednotenje za davčne namene,
  •  vrednotenje za iztisnitev manjšinskega delničarjev (squeeze – outs),
  •  vrednotenje za druge namene skladno s potrebami naročnika.

  Glede na potrebe naših strank in namen vrednotenja, lahko ponudimo različne vrste poročil vrednotenja, ki segajo od mnenja o vrednosti do celovitega poročila o vrednotenju v skladu s Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2017 (MSOV).

 • Ocenjevanje vrednosti start-up podjetij


  Startup podjetje je podjetje v začetni fazi svojega razvoja. V začetni fazi so ta podjetja pogosto financirana s strani ustanoviteljev – podjetnikov – ,  in predstavljajo poskus razvoja izdelka ali storitve, za katero menijo, da na trgu obstaja povpraševanje. Zaradi običajno omejenih prihodkov in visokih stroškov v začetni fazi je dolgoročni obstoj takšnih podjetij vprašljiv brez dodatnega financiranja zunanjih investitorjev – običajno skladov tveganega kapitala.

  Vrednotenje oz. ocena vrednosti start up podjetja daje izhodišče za začetek pogajanj tako podjetnikom kot potencialnim investitorjem. Podjetniki želijo vedeti kakšen obseg kapitala potrebujejo od investitorjev, investitorji pa po drugi strani kakšen obseg kapitala so pripravljeni vložiti v podjetje.

  Preden podjetnik potrebuje pristopi k potencialnemu investitorju potrebuje najmanj dve stvari: poslovni načrt in vrednotenje oz. oceno vrednosti stratupa na podlagi poslovnega načrta. 


  V družbi Task Fin v okviru vrednotenja oz. ocene vrednosti startup podjetja nudimo naslednje storitve:

  •  svetovanje pri pripravi poslovnega načrta,
  •  vrednotenje startup podjetja (v zgodnji fazi),
  •  vrednotenje startup podjetja v kasnejših fazah (serija A in naprej).

  Glede na potrebe naših strank in namen vrednotenja, lahko ponudimo različne vrste poročil vrednotenja, ki sega od mnenja o vrednosti do celovitega poročila o vrednotenju v skladu s Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2017 (MSOV).

 • Ocenjevanje vrednosti neopredmetenih sredstev


  Neopredmetena sredstva so opredeljena kot "nedenarna sredstva, ki se manifestirajo s svojimi gospodarskimi lastnostmi".

  V družbi TaskFin nudimo, v okviru vrednotenja neopredmetenih sredstev naslednje storitve ocenjevanja:

  •  vrednotenje blagovne znamke,
  •  vrednotenje zaščitnega znaka,
  •  vrednotenje licenc in
  •  vrednotenje patenta.

  Cenitev neopredmetenih sredstev je lahko potrebna za najrazličnejše namene. Primeri vključujejo:

  •  vrednotenje pri nakupu / prodaji,
  •  vrednotenje za določitev tržnih licenčnin,
  •  vrednotenje za preizkus oslabitev v skladu z MRS,
  •  vrednotenje za davčne namene
  •  vrednotenje za druge namene skladno s potrebmi naročnika.

  Glede na potrebe naših strank in namen vrednotenja, lahko ponudimo različne vrste poročil vrednotenja, ki sega od mnenja o vrednosti do celovitega poročila o vrednotenju v skladu s Mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti 2017 (MSOV).

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!