• Finančni skrbni pregled

  S pomočjo finančnega skrbnega pregleda se raziščejo tveganja, povezana s finančnim poslovanjem in stanjem družbe. Tu nas predvsem zanimajo tveganja vezana na denarne tokove, ki jih ustvarja družba, naravo in stabilnost prihodkov, naravo odhodkov in rezerv za njihovo zmanjšanje, stanje sredstev ter njihova unovčljivost ter stanje obveznosti in njihovo morebitno prevrednotenje.
 • Davčni skrbni pregled

  Davčni skrbni pregled pomaga pri identificiranju potencialnih davčnih tveganj tako na področju davka od dobička, davka na dodatno vrednost, dohodnine in prispevkov iz delovnih razmerij, davka na motorna vozila, davkov na nepremičnine, trošarin in drugih specifičnih davkov.
 • Pravni skrbni pregled

  Pravni skrbni pregled služi odkrivanju tveganj, povezanih s sklenjenimi pogodbami oziroma pravnimi razmerji, ki jih ima družba. Pregled zajema družbeno pogodbo, kupoprodajne pogodbe, pogodbe o financiranjih, delovnopravne pogodbe in kolektivne pogodbe, zemljiškoknjižne zadeve ter upoštevanje specifičnih zakonskih zahtev kot so npr. okoljevarstvene zahteve.
 • Druge transakcijske storitve

  Med druge skrbne preglede uvrščamo predvsem poslovni skrbni pregled. Poslovni skrbni pregled pokriva pregled tveganj, povezanih s poslovnim modelom družbe in njenim poslovanjem. Pomaga tudi pri odkrivanju operativnih tveganj družbe in pri odkrivanju tveganj povezanih s potencialno integracijo družbe v pregledu v novo matično družbo oziroma skupino.

  Lahko pa se za potrebe naročnika opravijo specifični skrbni pregledi, kateri so predvsem omejeni na dele posameznih skrbnih pregledov, kot npr. skrbni pregled upoštevanja pogodbenih določb…

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!