• Poslovni načrt in finančno modeliranje


  Načrtovanje poslovanja je ključnega pomena za uspeh vsakega podjetja. Poslovni načrt običajno določa smer razvoja podjetja, omogoča ohranjanja začrtane poti razvoja in je nujen v postopku pridobivanja finančnih sredstev. Poslovni načrt je temeljno orodje, ki ga potrebuje vsako podjetje, še posebej starup podjetje preden začne s svojim poslovanjem. Banke in drugi potencialni investitorji se o naložbah v podjetja namreč odločajo na podlagi dobrega poslovnega načrta – dober poslovni načrt je pogoj za uspešno pridobivanje virov financiranja.

  V družbi TaskFin imamo bogate izkušnje pri pripravi poslovnih načrtov in finančnega modeliranja. Realistične in pragmatične poslovne načrte, podprte z ustreznimi finančnimi projekcijami, pripravimo skupaj z vodsvom podjetja.
 • Študija izvedljivosti


  Študija izvedljivosti omogoča preizkus preživetja neke ideje, projekta ali novegapodjetja – startup podjetja. Študija izvedljivosti projekta usmerja pozornost na področja, kjer se lahko pričakuje težave pri izvedbi, njen cilj pa je dati odgovor ali je, potem ko so bili upoštevani vsi pomembni dejavniki uspešnosti, projekt smiselno izvesti. Obstaja več komponent študije izvedljivosti: tržna, tehnična, finančna, ... . 

  V družbi TaskFin imamo bogate izkušnje pri pripravi študij finančne izvedljivosti – projekcijo višine potrebnih virov financiranja oziroma začetnega kapitala, strukturo potrebnega kapitala in izračun pričakovane donosnosti projekta.
 • Načrt poslovnega in finančnega prestrukturiranja


  Potreba po prestrukturiranju podjetja lahko nastane iz zelo različnih razlogov: spremembe v lastniški strukturi, združitve ali prevzema, neugodnih gospodarskih razmer, nenadnega poslabšanja poslovanja, pomanjkanje integracije med oddelki podjetja, itd  

  V družbi TaskFin imamo bogate izkušnje na področju priprave in uvajanja načrtov poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Lahko vam pomagamo in svetujemo pri pripravi in vpeljavi realističnih in pragmatičnih načrtov poslovnega in finančnega prestrukturiranje.

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!