Latest news
 • Zaenkrat balona na delniških trgih ni, vendar pozor na obvezniške trge!

  Inflacija ne bo ostala na zgodovinsko nizkih ravneh, na obvezniških trgih pa se že nekaj časa napihuje balon. Fed-ov model vrednotenja za zdaj upravičuje dosežene cene na delniških trgih. (Povzeto po www.bloomberg.com)

 • GOSPODARSKA IN FINANČNA GIBANJA Julij 2017

  Gospodarske razmere v mednarodnem okolju se izboljšujejo. Konec drugega četrtletja so se napovedi svetovne gospodarske rasti še nekoliko okrepile, anketni kazalniki zaupanja in aktivnosti pa nakazujejo zvišanje gospodarske rasti v evrskem območju. Zadnje tehtane ocene na podlagi napovedi Consensusa kažejo na še nekoliko višjo rast v agregatu glavnih trgovinskih partneric Slovenije v letih 2017 in 2018, kar izboljšuje že tako ugodne obete za rast slovenskega izvoza. Hkrati so se cenovni pritiski na globalnem trgu energentov in surovin umirili, kar lahko nekoliko nevtralizira pričakovane inflacijske vplive domače konjunkture. K zniževanju uvoznih cenovnih pritiskov prispeva tudi apreciacija evra. (Vir: www.bsi.si)

 • Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017

  Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV) je januarja 2017 objavil nove standarde z naslovom Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 (MSOV 2017) in kot obvezni datum njihove uporabe določil 1. 7. 2017.

 • BS izdala priročnik za zmanjševanje nedonosnih terjatev bank

  V sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem je Banka Slovenije pripravila Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME) (Vir: Finance.si)

 • EU bo podjetjem olajšala dostop do sredstev

  V pobudi za zagon in razširitev podjetij so v ospredje postavljeni naložbe tveganega kapitala, insolvenčno pravo in obdavčenje. (Vir: Delo.si)

Why choose us?

At Task Fin we give to our services apersonal touch that larger firms are sometimes unable to give. We pride ourselves in our ability to be flexible and professional but at the same time accessible to our clients. 
We give the most personal attention possible to each of our clients!