Back to News

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017


Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV) je januarja 2017 objavil nove standarde z naslovom Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti 2017 (MSOV 2017) in kot obvezni datum njihove uporabe določil 1. 7. 2017.


Odbor za Mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti (OMSOV) je neodvisna, neprofitna organizacija, zavezana izboljševanju kakovosti v stroki ocenjevanja vrednosti. Delovanje OMSOV je usmerjeno v izgradnjo samozaupanja in zaupanja javnosti v ocenjevanje vrednosti s pripravo standardov in zagotavljanjem njihovega splošnega sprejetja in izvajanja pri ocenjevanju vrednosti premoženja povsod po svetu. Ocenjevanje vrednosti je zelo razširjeno, nanj se zanašajo na finančnih in drugih trgih, in to pri vključevanju v računovodske izkaze, za skladnost s predpisi ali v podporo zavarovanemu posojanju in poslovni dejavnosti. Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) so standardi za izvajanje nalog ocenjevanja vrednosti na podlagi splošno priznanih zasnov in načel, ki pospešujejo preglednost in doslednost pri ocenjevanju vrednosti. OMSOV uveljavlja tudi vodilne načine dobre prakse za ravnanje in strokovno usposobljenost ocenjevalcev vrednosti. Glede na prejšnje posodobitve standardov gre tokrat dejansko za nove standarde ocenjevanja, ki se pomembno razlikujejo od do sedaj veljavnih MSOV 2013 in uvajajo precejšnje vsebinske spremembe, ki so bile narejene na zahtevo uporabnikov, ki so želeli vsebinsko podrobnejše in preglednejše standarde, na podlagi katerih bi bilo nedvoumno razumljivo, tudi nepoučenim uporabnikom, kdaj je posamezna ocena vrednosti pripravljena v skladu z zahtevami MSOV 2017 oziroma kdaj takšna zahteva ni izpolnjena. MSOV 2017 sedaj vsebujejo 2 nova standarda, in sicer MSOV 104 – Podlage vrednosti ter MSOV 105 – Načini in metode ocenjevanja vrednosti, ne vsebujejo več načinov uporabe ocenjevanja vrednosti (prej MSOV 300 in MSOV 310), na novo opredeljujejo določene podlage vrednosti (npr. likvidacijska vrednost), zaostrujejo pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da je posamezna ocena lahko pripravljena v skladu z zahtevami MSOV 2017 in pomembno vsebinsko dopolnjujejo posamezna poglavja standardov sredstev.

Why choose us?

At Task Fin we give to our services apersonal touch that larger firms are sometimes unable to give. We pride ourselves in our ability to be flexible and professional but at the same time accessible to our clients. 
We give the most personal attention possible to each of our clients!