Back to News

BS izdala priročnik za zmanjševanje nedonosnih terjatev bank


V sodelovanju s Svetovno banko in ob posvetovanju s slovenskim bančnim sektorjem je Banka Slovenije pripravila Priročnik za upravljanje NPL mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSME) (Vir: Finance.si)


Priročnik ima osem poglavji, ki vključujejo praktične napotke bankam za vsa področja upravljanja NPL MSME – od oblikovanja sistema in kazalcev zgodnjih opozoril za nedonosna posojila, predloga notranje organizacije procesov reševanja NPL v banki, metodologije za segmentacijo NPL portfelja, napotkov za pripravo načrtov prestrukturiranja, postopkov za izvajanje finančne analize za oceno možnosti preživetja podjetja, alternativnih strategij in metodologija izbire najbolj ustrezne in končno priprave in poteka pogajanj z dolžnikom ter do pogojev za spremljanje uspešnosti prestrukturiranja," so na Banki Slovenije zapisali v sporočilu za javnost. "Aktivnosti in prizadevanja Banke Slovenije za zmanjševanja NPL prispevajo k zniževanju NPL v bančnem sistemu.

Why choose us?

At Task Fin we give to our services apersonal touch that larger firms are sometimes unable to give. We pride ourselves in our ability to be flexible and professional but at the same time accessible to our clients. 
We give the most personal attention possible to each of our clients!