Ocenjevanje vrednosti podjetij

Vrednotenje oz. ocenjevanje vrednosti podjetij je temeljna dejavnost družbe Task Fin. Storitve na področju vrednotenja vključujejo: vrednotenje podjetij,  neopredmetenih sredstev, projektov in startup podjetij. Strankam ponujamo storitve kot neodvisni finančni svetovalci ali kot finančni svetovalci stranke zastopamo v različnih situacijah.

V družbi Task Fin vrednotenja opravljajo pooblaščeni ocenjevalci vrednosti z licenco slovenskega inštituta za revizijo, usposobljeni in strokovni v vseh vidikih vrednotenja. Ocene vrednosti se opravljajo v skladu z mednarodnimi standardi ocenjevanja.

Finančno svetovanje


Podjetja se pogosto znajdejo pred zahtevnimi finančnimi odločitvavi oziroma v situacijah, ki zahtevajo znanje, ki presega okvir njihovih notranjih virov – podjetja ponavadi namreč niso organizirana na način, da se lahko kompetentno soočila z neobičanjimi oziroma enkratnimi situacijami.

V družbi TaskFin združujemo strokovnajake, ki vam lahko ponudijo specializirano in objektivno finančno svetovanje, ki vam bo omogočilo jasno razumeti vaše možnosti, priložnosti in tvaganja.

Naše finančne svetovalne storitve zajemajo naslednja področja:

• poslovni načrt in finančno modeliranje - finančne projekcije in proračuni,
• študije izvedljivosti,
• poslovni in finančni načrt prestrukturiranja.

Strankam ponujamo tudi njihovim specifičnim potrebam prilagojeno finančno svetovanje.

Insolvenčno svetovanje – prisilna poravnava


Postopek prisilne poravnave je dovoljeno voditi nad pravno osebo, ki je organizirana kot gospodarska družba ali zadruga, in nad podjetnikom. Postopek prisilne poravnave se vodi z namenom izvedbe finančnega prestrukturiranja dolžnikovega podjema, ki zagotavlja, da se upnikom zagotovijo ugodnejši pogoji plačila njihovih terjatev, kot če bi bil nad dolžnikom začet stečajni  postopek, ter da se nadaljuje poslovanje dolžnikovega podjema oziroma rentabilnega dela tega podjema.

Naše storitve vključujejo koordinacijo in pripravo popolnega predloga za začetek postopka prisilne poravnave.

Aktualni prispevki

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!