Vrednotenje - ocenjevanje vrednosti

Vrednotenje oz. ocenjevanje vrednosti je temeljna dejavnost družbe Task Fin in je tudi podlaga za vse ostale svetovalne storitve. Storitve na področju vrednotenja vključujejo:

• vrednotenje podjetij,  neopredmetenih sredstev, projektov, startup podjetij, in
• vrednotenje nepremičnin.

Strankam ponujamo storitve kot neodvisni finančni svetovalci ali kot finančni svetovalci stranke zastopamo v različnih situacijah.

V družbi TaskFin izvajajo vrednotenja pooblaščeni ocenjevalci vrednosti z licenco slovenskega inštituta za revizijo, usposobljeni in strokovni v vseh vidikih vrednotenja. Ocene vrednosti se opravljajo v skladu s Hierarhijo pravil ocenjevanja vrednosti Slovenskega inštituta za revizijo (SIR).

Finančno svetovanje


Podjetja se pogosto znajdejo pred zahtevnimi finančnimi odločitvavi oziroma v situacijah, ki zahtevajo znanje, ki presega okvir njihovih notranjih virov – podjetja ponavadi namreč niso organizirana na način, da se lahko kompetentno soočila z neobičanjimi oziroma enkratnimi situacijami.

V družbi TaskFin združujemo strokovnajake, ki vam lahko ponudijo specializirano in objektivno finančno svetovanje, ki vam bo omogočilo jasno razumeti vaše možnosti, priložnosti in tvaganja.

Naše finančne svetovalne storitve zajemajo naslednja področja:

• poslovni načrt in finančno modeliranje - finančne projekcije in proračuni,
• študije izvedljivosti, • neodvisni pregled poslovanja (IBR)
• poslovni in finančni načrt prestrukturiranja.

Strankam ponujamo tudi njihovim specifičnim potrebam prilagojeno finančno svetovanje.

Transakcijske storitve


Skrbni pregled poslovanja (angl. Due diligence) je storitev, ki s pomočjo pridobivanja informacij, njihovega preverjanja in analitične obdelave posameznika seznani s poslovanjem družbe in povezanimi poslovnimi, finančnimi, pravnimi, davčnimi ter drugimi tveganji pred nakupom, prodajo, združitvijo ali privatizacijo družbe.

Skrbni pregled se lahko izvaja v imenu kupca (buy side duel diligence) ali prodajalca (sell side due diligence). Največkrat služi skrbni pregled kot osnova za pripravo ocene vrednosti podjetja. Skrbni pregled znižuje tveganje negativnih presenečenj ob nakupu, prodaji ali združitvi. V tem kontekstu vam v Taskfin ponujamo celotno storitev, tako skrbni pregled v fazi preverjanja poslovanja družbe kot tudi ocene vrednosti v fazi pogajanja.

Skrbni pregled se lahko opravi tudi na del poslovanja družbe v primeru delitve družbe ali prodaje dela poslovanja ali poslovnega obrata družbe.

Skrbni pregled lahko delimo na finančni skrbni pregled, davčni skrbni pregled, pravni skrbni pregled ter poslovni skrbni pregled. V TaskFin vam s pomočjo naših strokovnjakov nudimo celoten skrbni pregled ali samo del katerega specifično potrebujete.

Davčno svetovanje


Svetovalne storitve družbe Task Fin vključujejo svetovanje na področju davčnih tveganj, učinkovitega davčnega načrtovanja in pri izvedbi organizacijskih sprememb na davčno učinkovit način. 
Naše storitve davčnega svetovanja, vključujejo:

•  splošno davčno svetovanje,
•  transakcijske davčne storitve,
•  svetovanje na področju transfernih cen,
•  zastopanje v davčnih postopkih.

Strankam zagotavljamo tudi prilagojene storitve davčnega svetovanja.

Storitve davčnega svetovanja opravljajo preizkušeni davčniki z licenco Slovenskega inštituta za revizijo (SIR).

Aktualni prispevki

Zakaj izbrati ravno nas?

V družbi TaskFin dajemo našim storitvam osebno noto, ki je velike svetovalne družbe včasih ne premorejo. Ponosni smo na sposobnost biti fleksibilni, strokovni in vedno dajati našim strankam občutek dostopnosti.
Vsaki naši stranki se v največji meri in v vsakem trenutku osebno posvetimo!